CEECOACH kommunikasjon

CEECOACH er det ideelle verktøyet for ridesinstruksjon. Takket være sin pålitelige Bluetooth-tilkobling, fremragende talekvalitet og intuitive bruk kan trenere bedre kommunisere med elevene sine - og gi dem instruksjoner direkte i både en-til-en og grupper. I tillegg til å spare trenerens stemme, bidrar dette til å gjøre studentene roligere når de forbereder seg til  en konkurranse fordi andre ikke kan høre kommandoene. CEECOACH baner derfor vei for mer effektive treninger og varig coaching suksess. Systemet er fleksibelt, enkelt og helt uavhengig av smarttelefoner og mobilnett.

Intervju med Elisabeth Werth om CEECOACH